⭕️فکر و خیال واشنگتن برای تجزیه سوریه/ مسکو…


⭕️فکر و خیال واشنگتن برای تجزیه سوریه/ مسکو نسبت به حضور آمریکا در سوریه هشدار داد

🔸سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه:

🔹مسکو نسبت به سناریوی واشنگتن برای تجزیه سوریه هشدار می دهد اما قطعا با این موضوع مخالفت خواهد کرد.

🔹روسیه در رابطه با این موضوع طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که بر وحدت سرزمینی سوریه تاکید دارد، عمل می‌کند.

🔹باید به این موضوع توجه داشته باشیم و آن را به یاد آوریم که مهم‌ترین دلیل تداوم درگیری‌ها در سوریه و عدم ثبات این کشور تنها حضور غیرقانونی آمریکاست.

🆔 @YjcNewsChannel

⭕️فکر و خیال واشنگتن برای تجزیه سوریه/ مسکو نسبت به حضور آمریکا در سوریه هشدار داد 🔸سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه:🔹مسکو نسبت به سناریوی واشنگتن برای تجزیه سوریه هشدار می دهد اما قطعا با این مو