⭕️تلاش اتحادیه اروپا برای آغاز رایزنی با طالبان🔸جوزپ…


⭕️تلاش اتحادیه اروپا برای آغاز رایزنی با طالبان

🔸جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

🔹بروکسل بمنظور آغاز گفتگو با طالبان تلاش می‌کند.

🔹ایجاد کانالی بمنظور گفتگو با طالبان از سوی اتحادیه اروپا می‌تواند سبب شود تا این نهاد کمک‌های بشردوستانه خود را توزیع کند.

🔹گفتگو با طالبان بمنظور خروج افراد آسیب پذیر از این شرایط ضروریست.

🔹قیمت غذا در افغانستان وضعیت نامطلوبی دارد و در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر از مردمان افغانستان در شمال کشور با یک قحطی غیر معمول تهدید می‌شوند.

🔹طبق تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر افزایش کمک به افغانستان قرار است کمک به این کشور چهار برابر شود یعنی از ۵۰ میلیون یورو به ۲۰۰ میلیون یورو افزایش یابد.

🔹بروکسل از سوی دیگر باید ارتباطات خود را با پاکستان، چین، روسیه، ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان و بازیگران کلیدی در منطقه هر چه بیشتر افزایش دهد.

🆔 @YjcNewsChannel

⭕️تلاش اتحادیه اروپا برای آغاز رایزنی با طالبان🔸جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: 🔹بروکسل بمنظور آغاز گفتگو با طالبان تلاش می‌کند.🔹ایجاد کانالی بمنظور گفتگو با طالبان از سوی اتحادیه اروپا می