⭕️بازداشت یکی دیگر از اسرای فراری فلسطین/ اسیر…


⭕️بازداشت یکی دیگر از اسرای فراری فلسطین/ اسیر فلسطینی در مقابل رنج خانواده اش تاب نیاورد

🔸خبرگزاری فلسطینی معا:

🔹حسن شوکة اسیر فلسطینی که چندی پیش موفق شده بود همراه ۵ نفر از دیگر زندانیان از زندان فوق امنیتی رژیم صهیونیستی فرار کند و تحت تعقیب بود، در پی فشار‌های گسترده به خانواده اش، خود را به نظامیان رژیم صهیونیستی معرفی کرد.

🔹نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی بمنظور وادار کردن وی برای تسلیم شدن این اسیر فلسطینی که اهل بیت لحم است، همسرش را بازداشت کردند و از سوی دیگر نیز شمار بسیاری از نیرو‌های ارتش اسرائیل با یورش به منطقه شارع الصف، خانه این اسیر فلسطینی را محاصره کردند.

🔹گفته می‌شود نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز پدر و برادر وی را بازداشت کرده بودند.

🔹حسن شوکة که بیش از ۱۳ سال است در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برد متاهل و دارای یک پسر و یک دختر است.

🔺تاکنون چهار نفر از ۶ اسیر فلسطینی که توانسته بودند از یکی از زندان رژیم صهیونیستی فرار کنند، توسط نیرو‌های امنیتی و پلیس رژیم صهیونیستی بازداشت شده اند.

⭕️بازداشت یکی دیگر از اسرای فراری فلسطین/ اسیر فلسطینی در مقابل رنج خانواده اش تاب نیاورد🔸خبرگزاری فلسطینی معا:🔹حسن شوکة اسیر فلسطینی که چندی پیش موفق شده بود همراه ۵ نفر از دیگر زندانیان از زندان فوق