⭕️ #حدیث_روز🔸امام علی (ع):🔹زیاد کار نیک انجام دادن،…


⭕️ #حدیث_روز

🔸امام علی (ع):

🔹زیاد کار نیک انجام دادن، عمر را مى افزاید و نام را پرآوازه مى سازد. (تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۳۸۶، ح ۸۸۳۰)

🆔 @YjcNewsChannel

⭕️ #حدیث_روز🔸امام علی (ع):🔹زیاد کار نیک انجام دادن، عمر را مى افزاید و نام را پرآوازه مى سازد. (تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۳۸۶، ح ۸۸۳۰)🆔 @YjcNewsChannel