16.7 C
Tehran

🎥وزیر کار: در مورد یارانه و تغییر مبلغ…

خواندنی

🎥وزیر کار: در مورد یارانه و تغییر مبلغ آن تصمیمی گرفته نشده است

عبدالملکی:
🔹در مورد یارانه زمان بندی ها و نحوه اجرای آن تصمیمی نهایی نشده است و طرح ها در دست بررسی است و خبرها در ماه های آینده اعلام می شود.

📡انتشار حداکثری با شما

@nabjahadiii
@nabjahadiii

More articles

- Advertisement -spot_img 🎥وزیر کار: در مورد یارانه و تغییر مبلغ آن تصمیمی گرفته نشده استعبدالملکی:🔹در مورد یارانه زمان بندی ها و نحوه اجرای آن تصمیمی نهایی نشده است و طرح ها در دست بررسی است و خبرها در ماه های آینده اعلام می

جدیدترین مقاله