16.7 C
Tehran

🎥 رئیسی: ما به وعده های دولت آمریکا…

خواندنی

🎥 رئیسی: ما به وعده های دولت آمریکا اطمینان نداریم

🔹امروز همه اذعان دارند که سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از برجام بطور کامل شکست خورده است. با این حال، سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما چیزی بیش از حق خود نمی‌خواهیم. همه طرف‌ها باید به توافق هسته‌ای در عمل پایبند بمانند.

🔹۱۵ گزارش آژانس پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده اما آمریکا به تعهد خود که لغو تحریم‌هاست عمل نکرده و تحریم‌های بسیار بیشتری را بر ملت من تحمیل کرده است.

🔹من به دنبال تعامل موثر با همه کشورهای جهان بخصوص کشورهای همسایه هستم و دست آنها را به گرمی می‌فشارم. دوران جدیدی آغاز شده است.

📡 #ناب_جهادی

@nabjahadiii
@nabjahadiii

More articles

- Advertisement -spot_img 🎥 رئیسی: ما به وعده های دولت آمریکا اطمینان نداریم🔹امروز همه اذعان دارند که سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از برجام بطور کامل شکست خورده است. با این حال، سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما چی

جدیدترین مقاله