18.7 C
Tehran

⭕️ رئیسی: بناهای تاریخی نظیر تخت جمشید نشان…

خواندنی

⭕️ رئیسی: بناهای تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر والای ایرانیان دارد 🔸رئیس‌ جمهور در بازدید از مجموعه تاریخی تخت جمشید: 🔹بناها و مواریث تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر والای ایرانیان از سده‌های گذشته دارد که امروز با گذشت قرن‌های متمادی همچنان مایه حیرت…

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕️ رئیسی: بناهای تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر والای ایرانیان دارد 🔸رئیس‌ جمهور در بازدید از مجموعه تاریخی تخت جمشید: 🔹بناها و مواریث تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از هنر والای ایرانیان از سده‌های گذ

جدیدترین مقاله