18.7 C
Tehran

⭕️ واکنش حزب الله و جنبش امل لبنان…

خواندنی

⭕️ واکنش حزب الله و جنبش امل لبنان به ناآرامی‌های بیروت

🔸بیانیه مشترک حزب الله و جنبش امل لبنان در واکنش به تحولات و نا‌آرامی‌های امروز بیروت:

🔹 امروز شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آمیز مقابل کاخ دادگستری هدف تیراندازی تک تیراندازان قرار گرفتند.

🔹 این تجاوز از سوی گروه‌های مسلح سازمان یافته با هدف سوق دادن کشور به سوی فتنه انجام گرفت.

🔹طرف‌هایی که اقدامات تحریک آمیز انجام می‌دهند و کسانی که برای کسب دستاورد‌های سیاسی پشت خون شهدا و قربانیان انفجار بیروت قرار دارند، مسئول این فتنه انگیزی هستند.

🔹 از ارتش لبنان می‌خواهیم مسئولیت خود را به عهده بگیرد و به سرعت برای بازداشت فتنه انگیزان وارد میدان شود.

🔹همه حامیان و هواداران خود را به آرامش و کشیده نشدن به دام فتنه پلید دعوت می‌کنیم.

🆔 @YjcNewsChannel

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕️ واکنش حزب الله و جنبش امل لبنان به ناآرامی‌های بیروت 🔸بیانیه مشترک حزب الله و جنبش امل لبنان در واکنش به تحولات و نا‌آرامی‌های امروز بیروت:🔹 امروز شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آمیز مقابل کاخ دادگستر

جدیدترین مقاله