16.7 C
Tehran

🔴هواپیمای حامل بزرگترین محموله واکسن روسی وارد فرودگاه…

خواندنی

🔴هواپیمای حامل بزرگترین محموله واکسن روسی وارد فرودگاه امام شد

🔹 بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۲ مهر هواپیمای متعلق به شرکت ماهان حامل ۴۰۰ دوز واکسن روسی اسپوتنیک در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.

🔹 این محموله بزرگترین محموله واکسن روسی است که تا کنون وارد کشور شده است. با ورود محموله امروز تعداد واکسن‌های روسی وارد شده به کشور به یک میلیون و ۷۷۰ هزار دز می‌رسد.

🔹 با ورود این محموله واکسن کرونا طی امروز و همچنین محموله‌های بعدی از چین و اتحادیه اروپا ظرف سه روز آتی، تعداد واکسن‌های وارداتی ترخیص شده از گمرک از مرز یک صد میلیون دز خواهد گذشت.

🚩@sepah_news1

🔴هواپیمای حامل بزرگترین محموله واکسن روسی وارد فرودگاه امام شد🔹 بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۲ مهر هواپیمای متعلق به شرکت ماهان حامل ۴۰۰ دوز واکسن روسی اسپوتنیک در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.🔹 ای 🔴هواپیمای حامل بزرگترین محموله واکسن روسی وارد فرودگاه امام شد🔹 بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۲ مهر هواپیمای متعلق به شرکت ماهان حامل ۴۰۰ دوز واکسن روسی اسپوتنیک در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.🔹 ای

More articles

- Advertisement -spot_img 🔴هواپیمای حامل بزرگترین محموله واکسن روسی وارد فرودگاه امام شد🔹 بعدازظهر امروز پنجشنبه ۲۲ مهر هواپیمای متعلق به شرکت ماهان حامل ۴۰۰ دوز واکسن روسی اسپوتنیک در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.🔹 ای

جدیدترین مقاله