15.6 C
Tehran

⭕باقری: اروپایی ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه…

خواندنی

باقری: اروپایی ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات است

🔸 معاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا:

🔹️ایران برای مذاکرات جدی که نتیجه آن توافق عملی و نه توافق کاغذی باشد، همواره آماده است.

🔹️تردید جدی در مورد اراده واقعی آمریکا برای انجام تعهداتش وجود دارد.

🔹️از بی عملی طرف‌های اروپایی در اجرای تعهدات خود ذیل برجام انتقاد داریم.

🔹️اروپایی ها مسئولیت پذیر باشند.

🔸️انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا:

🔹️اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات برای دستیابی به نتیجه‌ای که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد، است.

🔺همچنین در پایان این دیدار مقرر شد تا رایزنی‌های دو طرف در خصوص موضوعات مورد علاقه طرفین در روز‌های آینده در بروکسل ادامه یابد.

🆔 @YjcNewsChannel

⭕باقری: اروپایی ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات است🔸 معاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحاد ⭕باقری: اروپایی ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات است🔸 معاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحاد

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕باقری: اروپایی ها مسئولیت پذیر باشند/ مورا: اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران و سایر طرف‌های برجام در جهت ادامه مذاکرات است🔸 معاون سیاسی وزارت خارجه در دیدار با انریکه مورا، معاون سرویس اقدام اتحاد

جدیدترین مقاله