25 C
Tehran

🔴شناسایی هویت ۱۰ نفر از عاملان جنایت امروز…

خواندنی

🔴شناسایی هویت ۱۰ نفر از عاملان جنایت امروز در لبنان

🔹هویت ۱۰ نفر از تیر اندازان امروز علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردم لبنان شناسایی شد.

🔹ارتش لبنان به طور گسترده در منطقه مستقر شده و تیراندازی از سوی اشخاص مسلح ادامه دارد.

🔹سازمان اطلاعات ارتش نیز تحقیق درباره تیراندازی در الطیونه را آغاز کرده است.

🚩@sepah_news1

More articles

- Advertisement -spot_img 🔴شناسایی هویت ۱۰ نفر از عاملان جنایت امروز در لبنان🔹هویت ۱۰ نفر از تیر اندازان امروز علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردم لبنان شناسایی شد.🔹ارتش لبنان به طور گسترده در منطقه مستقر شده و تیراندازی از سوی اشخا

جدیدترین مقاله