18.7 C
Tehran

💢 فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔹وزیر…

خواندنی

💢 فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد

🔹وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد.
@irZagrosNews

💢 فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔹وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد.@irZagrosNews 💢 فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔹وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد.@irZagrosNews

More articles

- Advertisement -spot_img 💢 فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔹وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد.@irZagrosNews

جدیدترین مقاله