18.7 C
Tehran

فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔻وزیر نفت…

خواندنی

فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔻وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد/ایسنا@irForiNews
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد

🔻وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد/ایسنا

@irForiNews

فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔻وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد/ایسنا@irForiNews فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔻وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد/ایسنا@irForiNews

More articles

- Advertisement -spot_img فارس دومین ذخایر گاز کشور را دارد🔻وزیر نفت استان فارس را جزو مناطق شاخص در حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد که این استان دومین ذخایر گاز را در کشور دارد/ایسنا@irForiNews

جدیدترین مقاله