25 C
Tehran

دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در حال…

خواندنی

دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در حال بالا رفتن از پله های تخت جمشید در کوه مهر، پایتخت ایران باستان و مرکز اولین و بزرگترین امپراطوری کره خاکی. اجداد ما از همین جا از همین نقطه در گستره وسیعی از جهان متمدن آن روز حکومت می‌کردند پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین حکومت کره زمین تا آن روز را برپا کردند.

پیام‌های بازدید رئیس جمهور ایران از این نقطه تاریخی که هنوز ریشه در آن داریم، بسیار است و آن‌هایی که نمی‌دانند بدانند که شاید روزگار بگذرد، نگاه‌ها عوض شود و بدن‌ها پوست بیاندازد اما اندیشه ایرانشهری ما هیچ وقت هیچگاه کهنه نخواهد شد؛ ما امروز مسلح به سلاح ایمان و ریشه دوانده در تاریخی کهن بنام ایران باز دوباره خودمان را خواهیم ساخت….

سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY

دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در حال بالا رفتن از پله های تخت جمشید در کوه مهر، پایتخت ایران باستان و مرکز اولین و بزرگترین امپراطوری کره خاکی. اجداد ما از همین جا از همین نقطه در گستره وسیعی از دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در حال بالا رفتن از پله های تخت جمشید در کوه مهر، پایتخت ایران باستان و مرکز اولین و بزرگترین امپراطوری کره خاکی. اجداد ما از همین جا از همین نقطه در گستره وسیعی از

More articles

- Advertisement -spot_img دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در حال بالا رفتن از پله های تخت جمشید در کوه مهر، پایتخت ایران باستان و مرکز اولین و بزرگترین امپراطوری کره خاکی. اجداد ما از همین جا از همین نقطه در گستره وسیعی از

جدیدترین مقاله