16.7 C
Tehran

یا من نمی‌فهمم یا یک جای کار واقعا…

خواندنی

یا من نمی‌فهمم یا یک جای کار واقعا می‌لنگد!

پارسال این موقع روزی 3800 تا مبتلا داشتیم با 250 کشته، کل کشور قرمز بود، اوضاع برخی استان‌ها هم بحرانی بود!
امسال و امروز چیزی حدود ده هزار ابتلا داریم با حدود 250 کشته اما رنگ استان‌ها آبی‌اند و زرد و نارنجی!

Join → @Aparat_Tv 📺

یا من نمی‌فهمم یا یک جای کار واقعا می‌لنگد!پارسال این موقع روزی 3800 تا مبتلا داشتیم با 250 کشته، کل کشور قرمز بود، اوضاع برخی استان‌ها هم بحرانی بود!امسال و امروز چیزی حدود ده هزار ابتلا داریم با حدو یا من نمی‌فهمم یا یک جای کار واقعا می‌لنگد!پارسال این موقع روزی 3800 تا مبتلا داشتیم با 250 کشته، کل کشور قرمز بود، اوضاع برخی استان‌ها هم بحرانی بود!امسال و امروز چیزی حدود ده هزار ابتلا داریم با حدو

More articles

- Advertisement -spot_img یا من نمی‌فهمم یا یک جای کار واقعا می‌لنگد!پارسال این موقع روزی 3800 تا مبتلا داشتیم با 250 کشته، کل کشور قرمز بود، اوضاع برخی استان‌ها هم بحرانی بود!امسال و امروز چیزی حدود ده هزار ابتلا داریم با حدو

جدیدترین مقاله