25 C
Tehran

🔻برای تصویب طرح صیانت مصمم هستیم.رئیس کمیسیون فرهنگی…

خواندنی

🔻برای تصویب طرح صیانت مصمم هستیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

🔹برای تدوین طرح صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی ۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده.

🔹نقدها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود اما معتقدیم اجرای این طرح برای ساماندهی فضای مجازی ضرورت دارد و برای تصویب آن مصمم هستیم

🔸اگر در حال حاضر چاره‌ای برای ساماندهی فرهنگ و فضای مجازی نیندیشیم، چیزی به‌ نام فرهنگ باقی نمی‌ماند

🔸بودجه‌های حوزه علمیه اندک است و طلبه‌ها در فقر مالی قرار دارند./ایسنا

@Midanesti

🔻برای تصویب طرح صیانت مصمم هستیم.رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: 🔹برای تدوین طرح صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی ۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده.🔹نقدها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود اما معتقدیم اجرا 🔻برای تصویب طرح صیانت مصمم هستیم.رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: 🔹برای تدوین طرح صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی ۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده.🔹نقدها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود اما معتقدیم اجرا

More articles

- Advertisement -spot_img 🔻برای تصویب طرح صیانت مصمم هستیم.رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: 🔹برای تدوین طرح صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی ۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده.🔹نقدها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود اما معتقدیم اجرا

جدیدترین مقاله