15.6 C
Tehran

حزب «نیروهای لبنان» دست داشتن در درگیری‌های امروز…

خواندنی

حزب «نیروهای لبنان» دست داشتن در درگیری‌های امروز بیروت را رد کرد 🔻بیانیه حزب القوات اللبنانیه (نیروهای لبنان): وقایع ناگواری که امروز رخ داد از سوی ما به شدت محکوم است. هرگونه اتهام به القوات اللبنان
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
حزب «نیروهای لبنان» دست داشتن در درگیری‌های امروز بیروت را رد کرد 🔻بیانیه حزب القوات اللبنانیه (نیروهای لبنان): وقایع ناگواری که امروز رخ داد از سوی ما به شدت محکوم است. هرگونه اتهام به القوات اللبنانیه به طور کامل رد می‌شود و این یک دروغ است. 🔻ما از مقامات…

More articles

- Advertisement -spot_img حزب «نیروهای لبنان» دست داشتن در درگیری‌های امروز بیروت را رد کرد 🔻بیانیه حزب القوات اللبنانیه (نیروهای لبنان): وقایع ناگواری که امروز رخ داد از سوی ما به شدت محکوم است. هرگونه اتهام به القوات اللبنان

جدیدترین مقاله