18.7 C
Tehran

⭕ عون: تسلیم هیچ‌گونه عملی که می‌تواند فتنه‌انگیز…

خواندنی

عون: تسلیم هیچ‌گونه عملی که می‌تواند فتنه‌انگیز باشد، نخواهیم شد

🔸 میشل عون، رئیس‌‌جمهور لبنان (۲):

🔹️راه‌حل فقط در درون نهاد‌ها و از طریق قانون اساسی است، که هیچ‌چیز بالاتر از آن نیست، نه فرمان، نه تهدید و نه وعده و وعید.

🔹️جنایت بندر بیروت اولویت کار و تعهد من در قبال لبنان و جامعه بین‌المللی بود، که بر اساس استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا و احترام به عدالت یکی از اولویت‌های من باقی خواهد ماند.

🔹️من به لبنانی‌ها اطمینان می‌دهم که زمان به عقب برنمی‌گردد و ما به دنبال راه حل هستیم نه به سمت بحران.

🔹️ما از طریق همکاری با نخست‌وزیر و پارلمان، تسلیم هیچ‌گونه عملی که می‌تواند فتنه‌انگیز باشد، نخواهیم شد.

🆔 @YjcNewsChannel

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕ عون: تسلیم هیچ‌گونه عملی که می‌تواند فتنه‌انگیز باشد، نخواهیم شد🔸 میشل عون، رئیس‌‌جمهور لبنان (۲):🔹️راه‌حل فقط در درون نهاد‌ها و از طریق قانون اساسی است، که هیچ‌چیز بالاتر از آن نیست، نه فرمان، نه ت

جدیدترین مقاله