25 C
Tehran

یک گروه از یهودیان ملقب به «قلب پاک»…

خواندنی

یک گروه از یهودیان ملقب به «قلب پاک» ضمن بیعت با آ.خامنه ای، از ایران درخواست پناهندگی کرده اند.
آمریکا و اسرائیل از این رخداد بشدت ترسیده اند و تلاش میکنند جلوی آنها را بگیرند. تعدادی از این افراد در فرودگاه گواتمالا بازداشت شده اند.
جریانات ضدایرانی مشغول شیطان سازی آنها هستند.
💬 Hamed Sarrafpour

سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY

یک گروه از یهودیان ملقب به «قلب پاک» ضمن بیعت با آ.خامنه ای، از ایران درخواست پناهندگی کرده اند.آمریکا و اسرائیل از این رخداد بشدت ترسیده اند و تلاش میکنند جلوی آنها را بگیرند. تعدادی از این افراد در یک گروه از یهودیان ملقب به «قلب پاک» ضمن بیعت با آ.خامنه ای، از ایران درخواست پناهندگی کرده اند.آمریکا و اسرائیل از این رخداد بشدت ترسیده اند و تلاش میکنند جلوی آنها را بگیرند. تعدادی از این افراد در

More articles

- Advertisement -spot_img یک گروه از یهودیان ملقب به «قلب پاک» ضمن بیعت با آ.خامنه ای، از ایران درخواست پناهندگی کرده اند.آمریکا و اسرائیل از این رخداد بشدت ترسیده اند و تلاش میکنند جلوی آنها را بگیرند. تعدادی از این افراد در

جدیدترین مقاله