18.7 C
Tehran

🔸 سرکرده داعش در غرب آفریقا به هلاکت…

خواندنی

🔸 سرکرده داعش در غرب آفریقا به هلاکت رسید

🔹یکی از فرماندهان ارتش نیجریه از کشته شدن ابومصعب البرناوی، سرکرده گروه تروریستی داعش در غرب آفریقا خبر داد.

🔹وی تا پیش از پیوستن به گروه تروریستی داعش، سخنگوی گروه تروریستی «بوکوحرام» بوده است.
🔥 @khabari_rasmi

🔸 سرکرده داعش در غرب آفریقا به هلاکت رسید🔹یکی از فرماندهان ارتش نیجریه از کشته شدن ابومصعب البرناوی، سرکرده گروه تروریستی داعش در غرب آفریقا خبر داد.🔹وی تا پیش از پیوستن به گروه تروریستی داعش، سخنگوی 🔸 سرکرده داعش در غرب آفریقا به هلاکت رسید🔹یکی از فرماندهان ارتش نیجریه از کشته شدن ابومصعب البرناوی، سرکرده گروه تروریستی داعش در غرب آفریقا خبر داد.🔹وی تا پیش از پیوستن به گروه تروریستی داعش، سخنگوی

More articles

- Advertisement -spot_img 🔸 سرکرده داعش در غرب آفریقا به هلاکت رسید🔹یکی از فرماندهان ارتش نیجریه از کشته شدن ابومصعب البرناوی، سرکرده گروه تروریستی داعش در غرب آفریقا خبر داد.🔹وی تا پیش از پیوستن به گروه تروریستی داعش، سخنگوی

جدیدترین مقاله