15.6 C
Tehran

🔺آیت الله علوی گرگانی: ورزش زنان نباید به…

خواندنی

🔺آیت الله علوی گرگانی: ورزش زنان نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد / بروز برخی صحنه ها و تصاویر مورد تایید نیست

🔹ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزارت ورزش و جوانان باید مراکز اختصاصی برای ورزش بانوان احداث کند./ایرنا

#خبر_ويژه
@khabare_vije

🔺آیت الله علوی گرگانی: ورزش زنان نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد / بروز برخی صحنه ها و تصاویر مورد تایید نیست 🔹ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزا 🔺آیت الله علوی گرگانی: ورزش زنان نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد / بروز برخی صحنه ها و تصاویر مورد تایید نیست 🔹ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزا

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺آیت الله علوی گرگانی: ورزش زنان نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد / بروز برخی صحنه ها و تصاویر مورد تایید نیست 🔹ورزش زنان در کشور نباید به نحوی باشد که موجب اختلاط با نامحرم باشد و وزا

جدیدترین مقاله