16.7 C
Tehran

⭕️ارتش لبنان: با هیچ فرد مسلح مماشات نخواهیم…

خواندنی

⭕️ارتش لبنان: با هیچ فرد مسلح مماشات نخواهیم کرد

🔸ارتش لبنان:

🔹برخی از مناطق برای یافتن افرادی که تیراندازی کردند، تفتیش شده است و تاکنون ۹ نفر از دو طرف ازجمله یک سوری را بازداشت کرده ایم.

🔹با افرادی از دو طرف برای مهار اوضاع و جلوگیری از وقوع فتنه در تماس هستیم.

🔹با هیچ فرد مسلحی مماشات نخواهیم کرد و نیروهایمان برای جلوگیری از درگیری‌های مجدد در همه جا مستقر می‌شوند.

🆔 @YjcNewsChannel

⭕️ارتش لبنان: با هیچ فرد مسلح مماشات نخواهیم کرد🔸ارتش لبنان:🔹برخی از مناطق برای یافتن افرادی که تیراندازی کردند، تفتیش شده است و تاکنون ۹ نفر از دو طرف ازجمله یک سوری را بازداشت کرده ایم.🔹با افرادی از ⭕️ارتش لبنان: با هیچ فرد مسلح مماشات نخواهیم کرد🔸ارتش لبنان:🔹برخی از مناطق برای یافتن افرادی که تیراندازی کردند، تفتیش شده است و تاکنون ۹ نفر از دو طرف ازجمله یک سوری را بازداشت کرده ایم.🔹با افرادی از

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕️ارتش لبنان: با هیچ فرد مسلح مماشات نخواهیم کرد🔸ارتش لبنان:🔹برخی از مناطق برای یافتن افرادی که تیراندازی کردند، تفتیش شده است و تاکنون ۹ نفر از دو طرف ازجمله یک سوری را بازداشت کرده ایم.🔹با افرادی از

جدیدترین مقاله