18.7 C
Tehran

🔸 آیت الله رئیسی: مدیر در میدان می‌تواند…

خواندنی

🔸 آیت الله رئیسی: مدیر در میدان می‌تواند کار کند نه در اتاق کارش

رئیس جمهور:
🔹 عده‌ای می‌گویند سفرهای استانی هزینه دارد، من به آنها می‌گویم اگر من به کارخانه‌ای که ۸ سال منتظر تسهیلات مانده سر نزنم چگونه مشکل حل خواهد شد؟

🔹 شنیدن کی بود مانند دیدن؟ ما مصمم به حضور در بین مردم هستیم و رفع مشکلات را در این حضور می‌بینیم.

🔹 بیش از صد طرح متناسب با اعتبارات موجود برای حل مشکلات مردم استان فارس به تصویب می‎رسد.

📡انتشار حداکثری با شما

@nabjahadiii
@nabjahadiii

More articles

- Advertisement -spot_img 🔸 آیت الله رئیسی: مدیر در میدان می‌تواند کار کند نه در اتاق کارشرئیس جمهور:🔹 عده‌ای می‌گویند سفرهای استانی هزینه دارد، من به آنها می‌گویم اگر من به کارخانه‌ای که ۸ سال منتظر تسهیلات مانده سر نزنم چگون

جدیدترین مقاله