15.6 C
Tehran

♦️مقاومت هرگز خواستار جنگ داخلی در لبنان نیست…

خواندنی

♦️مقاومت هرگز خواستار جنگ داخلی در لبنان نیست

حسن شقیر؛ کارشناس لبنانی در گفتگو با العالم:
🔹مقاومت و هواداران آن خواستار فتنه جدید یا جنگ داخلی در لبنان نیستند

🔹خون‌ هایی که ریخته شد نشان داد باند هایی از جنایتکاران و تک تیراندازان ماهر، مردم بی گناه را از ناحیه گردن و سر هدف قرار دادند

🔹تظاهرات مردمی امروز مسالمت آمیز بود و تنها تظاهرکنندگان خواستار تحقق عدالت در پرونده انفجار بندر بیروت بودند

سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY

More articles

- Advertisement -spot_img ♦️مقاومت هرگز خواستار جنگ داخلی در لبنان نیست حسن شقیر؛ کارشناس لبنانی در گفتگو با العالم:🔹مقاومت و هواداران آن خواستار فتنه جدید یا جنگ داخلی در لبنان نیستند🔹خون‌ هایی که ریخته شد نشان داد باند هایی

جدیدترین مقاله