18.7 C
Tehran

♦️چند درصد مردم هر استان تا حالا واکسن…

خواندنی

♦️چند درصد مردم هر استان تا حالا واکسن زدند؟

🔹نکته: آمار دوز دوم برخی استان ها هنوز اعلام نشده است

♦️چند درصد مردم هر استان تا حالا واکسن زدند؟🔹نکته: آمار دوز دوم برخی استان ها هنوز اعلام نشده است ♦️چند درصد مردم هر استان تا حالا واکسن زدند؟🔹نکته: آمار دوز دوم برخی استان ها هنوز اعلام نشده است

More articles

- Advertisement -spot_img ♦️چند درصد مردم هر استان تا حالا واکسن زدند؟🔹نکته: آمار دوز دوم برخی استان ها هنوز اعلام نشده است

جدیدترین مقاله