18.7 C
Tehran

⭕️چین: تحریم راه‌حل برجام نیست، پایبندی و اجرای…

خواندنی

⭕️چین: تحریم راه‌حل برجام نیست، پایبندی و اجرای کامل برجام تنها روش حل مسائل است

🔸ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین:

🔹اجرای تمام و کمال برجام تنها راه عملی برای حل مسائل کنونی است. با تحریم به جایی نمی‌رسیم.

🔹ایران بار‌ها تعهدش به برجام و آمادگی‌اش را برای بازگشت به این توافق هسته‌ای ابراز کرده است.

🔹طرف‌های برجام باید نیاز‌های معقول ایران را برآورده و در همین راستای برای ازسرگیری مذاکرات و پیش بردنِ رایزنی‌ها تلاش کنند.

🔹آمریکا طرفی است که باعث آغاز تنش در توافق هسته‌ای ایران شده است و اکنون باید سیاستِ نادرست فشار حداکثری خود را کنار بگذارد، تمام تحریم‌ها علیه ایران را رفع کند و در راستای بازگشت برجام به مسیر خود قدم بگذارد.

🆔 @YjcNewsChannel

⭕️چین: تحریم راه‌حل برجام نیست، پایبندی و اجرای کامل برجام تنها روش حل مسائل است🔸ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین:🔹اجرای تمام و کمال برجام تنها راه عملی برای حل مسائل کنونی است. با تحریم به جایی نم ⭕️چین: تحریم راه‌حل برجام نیست، پایبندی و اجرای کامل برجام تنها روش حل مسائل است🔸ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین:🔹اجرای تمام و کمال برجام تنها راه عملی برای حل مسائل کنونی است. با تحریم به جایی نم

More articles

- Advertisement -spot_img ⭕️چین: تحریم راه‌حل برجام نیست، پایبندی و اجرای کامل برجام تنها روش حل مسائل است🔸ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین:🔹اجرای تمام و کمال برجام تنها راه عملی برای حل مسائل کنونی است. با تحریم به جایی نم

جدیدترین مقاله