25 C
Tehran

💢 رضایی: پیگیر حل مشکلات مردم مناطق زلزله‌زده…

خواندنی

💢 رضایی: پیگیر حل مشکلات مردم مناطق زلزله‌زده هستم

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری:
🔹 پیگیر حل مشکلات مردم صبور و غیور مناطق زلزله‌زده‌ام
🔹 فردا به خوزستان می‌روم و از مناطق زلزله‌زده ‎اندیکا بازدید می‌کنم

@irZagrosNews

💢 رضایی: پیگیر حل مشکلات مردم مناطق زلزله‌زده هستممعاون اقتصادی رئیس‌جمهوری:🔹 پیگیر حل مشکلات مردم صبور و غیور مناطق زلزله‌زده‌ام🔹 فردا به خوزستان می‌روم و از مناطق زلزله‌زده ‎اندیکا بازدید می‌کنم@irZ 💢 رضایی: پیگیر حل مشکلات مردم مناطق زلزله‌زده هستممعاون اقتصادی رئیس‌جمهوری:🔹 پیگیر حل مشکلات مردم صبور و غیور مناطق زلزله‌زده‌ام🔹 فردا به خوزستان می‌روم و از مناطق زلزله‌زده ‎اندیکا بازدید می‌کنم@irZ

More articles

- Advertisement -spot_img 💢 رضایی: پیگیر حل مشکلات مردم مناطق زلزله‌زده هستممعاون اقتصادی رئیس‌جمهوری:🔹 پیگیر حل مشکلات مردم صبور و غیور مناطق زلزله‌زده‌ام🔹 فردا به خوزستان می‌روم و از مناطق زلزله‌زده ‎اندیکا بازدید می‌کنم@irZ

جدیدترین مقاله