15.6 C
Tehran

رايزني ایران و روسیه درخصوص برجام🔻در پی ازسرگیری…

خواندنی

رايزني ایران و روسیه درخصوص برجام🔻در پی ازسرگیری گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپایی که امروز میان معاون سیاسی وزیر خارجه و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام شد، وزرای خارجه و ر
irforinews
لحظه به لحظه از مهم ترین رویدادهای ایران و جهان باخبر شوید @AloForinews ☞ روابط عمومی @ArtizhenGroup ☞ تبلیغات
رايزني ایران و روسیه درخصوص برجام

🔻در پی ازسرگیری گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپایی که امروز میان معاون سیاسی وزیر خارجه و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام شد، وزرای خارجه و روسیه در گفتگوی تلفنی به رایزنی پرداختند.

@irForiNews

رايزني ایران و روسیه درخصوص برجام🔻در پی ازسرگیری گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپایی که امروز میان معاون سیاسی وزیر خارجه و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام شد، وزرای خارجه و ر رايزني ایران و روسیه درخصوص برجام🔻در پی ازسرگیری گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپایی که امروز میان معاون سیاسی وزیر خارجه و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام شد، وزرای خارجه و ر

More articles

- Advertisement -spot_img رايزني ایران و روسیه درخصوص برجام🔻در پی ازسرگیری گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپایی که امروز میان معاون سیاسی وزیر خارجه و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در تهران انجام شد، وزرای خارجه و ر

جدیدترین مقاله