18.7 C
Tehran

🔺 پدیده از فعالیت نقل‌وانتقالاتی محروم شد🔹بعد از…

خواندنی

🔺 پدیده از فعالیت نقل‌وانتقالاتی محروم شد

🔹بعد از ضرب‌الاجل یک ماهه فیفا به پدیده برای پرداخت مطالبات استفان کوزین مربی ایتالیایی و عدم واکنش باشگاه مشهدی، در نهایت این تیم از هر گونه فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی محروم شد.

🔹پدیده باید مستندات خود را بعد از پرداخت مطالبات این مربی به فیفا ارسال کند.

🔸روز گذشته سیدصالحی سرپرست پدیده، محرومیت این باشگاه را رد کرد و مدعی شد این مسائل حواشی‌ای است که برای باشگاه ایجاد می‌کنند.
@akharinkhbar

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺 پدیده از فعالیت نقل‌وانتقالاتی محروم شد🔹بعد از ضرب‌الاجل یک ماهه فیفا به پدیده برای پرداخت مطالبات استفان کوزین مربی ایتالیایی و عدم واکنش باشگاه مشهدی، در نهایت این تیم از هر گونه فعالیت‌های نقل‌وا

جدیدترین مقاله