18.7 C
Tehran

🔺46 کشته در آتش‌سوزی در تایوان🔹آتش‌سوزی در ساختمان…

خواندنی

🔺46 کشته در آتش‌سوزی در تایوان

🔹آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی 13 طبقه ساعت 3 بامداد به وقت محلی رخ داد و تاکنون مرگ 46 تن و زخمی شدن 41 نفر تایید شده است/ توییت‌پرس

#خبر_ويژه
@khabare_vije

🔺46 کشته در آتش‌سوزی در تایوان🔹آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی 13 طبقه ساعت 3 بامداد به وقت محلی رخ داد و تاکنون مرگ 46 تن و زخمی شدن 41 نفر تایید شده است/ توییت‌پرس#خبر_ويژه @khabare_vije 🔺46 کشته در آتش‌سوزی در تایوان🔹آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی 13 طبقه ساعت 3 بامداد به وقت محلی رخ داد و تاکنون مرگ 46 تن و زخمی شدن 41 نفر تایید شده است/ توییت‌پرس#خبر_ويژه @khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺46 کشته در آتش‌سوزی در تایوان🔹آتش‌سوزی در ساختمان مسکونی 13 طبقه ساعت 3 بامداد به وقت محلی رخ داد و تاکنون مرگ 46 تن و زخمی شدن 41 نفر تایید شده است/ توییت‌پرس#خبر_ويژه @khabare_vije

جدیدترین مقاله