18.7 C
Tehran

🔺فراخوان جذب کارآگاه زن، بزودیرئیس پلیس آگاهی در…

خواندنی

🔺فراخوان جذب کارآگاه زن، بزودی

رئیس پلیس آگاهی در برنامه سلام صبح بخیر:

🔹برای نخستین بار قصد داریم در جمهوری اسلامی ایران افسران کارآگاه زن را وارد چرخه کارآگاهی کنیم.

#خبر_ویژه
@khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺فراخوان جذب کارآگاه زن، بزودیرئیس پلیس آگاهی در برنامه سلام صبح بخیر: 🔹برای نخستین بار قصد داریم در جمهوری اسلامی ایران افسران کارآگاه زن را وارد چرخه کارآگاهی کنیم.#خبر_ویژه@khabare_vije

جدیدترین مقاله