15.6 C
Tehran

💢 ضرغامی: پاسارگاد نماد مدنیت استوزیر میراث فرهنگی،…

خواندنی

💢 ضرغامی: پاسارگاد نماد مدنیت است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
🔹 پاسارگاد متعلق به شخصیت جهانی کورش است، صرف نظر از اینکه اینجا دفن شده یا نشده باشد، مهم احترام به شخصیتی‌ست که تعلق به ایرانیان دارد
🔹 مدنیت پاسارگاد که هویت پدران ماست ارزشمند است
🔹 در تحقیقاتی که انجام دادم شخصیت اسکندر در هالیوود نمی‌تواند ذی‌القرنین باشد، کوروش شاید اولین کسی است که تلاش کرد ازنظر قدمت تاریخی اقوام و قبیله‌ها را به وحدت برساند

@irZagrosNews

💢 ضرغامی: پاسارگاد نماد مدنیت استوزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:🔹 پاسارگاد متعلق به شخصیت جهانی کورش است، صرف نظر از اینکه اینجا دفن شده یا نشده باشد، مهم احترام به شخصیتی‌ست که تعلق به ایران 💢 ضرغامی: پاسارگاد نماد مدنیت استوزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:🔹 پاسارگاد متعلق به شخصیت جهانی کورش است، صرف نظر از اینکه اینجا دفن شده یا نشده باشد، مهم احترام به شخصیتی‌ست که تعلق به ایران

More articles

- Advertisement -spot_img 💢 ضرغامی: پاسارگاد نماد مدنیت استوزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:🔹 پاسارگاد متعلق به شخصیت جهانی کورش است، صرف نظر از اینکه اینجا دفن شده یا نشده باشد، مهم احترام به شخصیتی‌ست که تعلق به ایران

جدیدترین مقاله