16.7 C
Tehran

جمهوری آذربایجان: آماده عادی‌سازی روابط با ارمنستان هستیم…

خواندنی

جمهوری آذربایجان: آماده عادی‌سازی روابط با ارمنستان هستیم

🔹 وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در دیدار با همتای ارمنستانی گفت کشورش آماده عادی‌سازی روابط دو کشور بر اساس قوانین بین‌المللی است.

سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY

جمهوری آذربایجان: آماده عادی‌سازی روابط با ارمنستان هستیم 🔹 وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در دیدار با همتای ارمنستانی گفت کشورش آماده عادی‌سازی روابط دو کشور بر اساس قوانین بین‌المللی است. سپاه سای جمهوری آذربایجان: آماده عادی‌سازی روابط با ارمنستان هستیم 🔹 وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در دیدار با همتای ارمنستانی گفت کشورش آماده عادی‌سازی روابط دو کشور بر اساس قوانین بین‌المللی است. سپاه سای

More articles

- Advertisement -spot_img جمهوری آذربایجان: آماده عادی‌سازی روابط با ارمنستان هستیم 🔹 وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در دیدار با همتای ارمنستانی گفت کشورش آماده عادی‌سازی روابط دو کشور بر اساس قوانین بین‌المللی است. سپاه سای

جدیدترین مقاله