18.7 C
Tehran

✅طرح دو فوریتی حذف مصوبه شورای پنجم در…

خواندنی

طرح دو فوریتی حذف مصوبه شورای پنجم در خصوص اخذ فرانشیز از کارکنان با بیمه خدمات درمانی شهرداری تهران در دستور کار شورای ششم

✔️ با توجه به تذکر مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در خصوص دریافت فرانشیز‌ از کارکنان دارای بیمه خدمات درمانی شهرداری تهران و نارضایتی کارکنان شهرداری تهران از این مصوبه،
خبرها حکایت از آن دارد که طرحی دو فوریتی توسط كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري بمنظور حذف این مصوبه آماده شده و در هفته‌های آینده به صحن شورا می‌آید.
@enghlabi_ir

More articles

- Advertisement -spot_img ✅طرح دو فوریتی حذف مصوبه شورای پنجم در خصوص اخذ فرانشیز از کارکنان با بیمه خدمات درمانی شهرداری تهران در دستور کار شورای ششم✔️ با توجه به تذکر مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری ش

جدیدترین مقاله