18.7 C
Tehran

با سلام و درود بر رسانه همیشه بیدارچرا…

خواندنی

با سلام و درود بر رسانه همیشه بیدار

چرا با افزایش قیمت نان بجای بهتر شدن کیفیت
هروز لواشها نازکتر وتافتونها کوچتر وکم وزنتر میشون پس کو این بازرسان چرا رسیگی نمیکنن وبه اطلاع عزیزان برسانم همه نانوایی ها وتافتون پزیهای شهری و روستایی این کار میکنن نیازی نیست یکی یکی نام ببریم

More articles

- Advertisement -spot_img با سلام و درود بر رسانه همیشه بیدارچرا با افزایش قیمت نان بجای بهتر شدن کیفیت هروز لواشها نازکتر وتافتونها کوچتر وکم وزنتر میشون پس کو این بازرسان چرا رسیگی نمیکنن وبه اطلاع عزیزان برسانم همه نانوایی

جدیدترین مقاله