25 C
Tehran

🔺️رئیسی: به سفره خود نگاه می‌کنند می‌فهمند چه…

خواندنی

🔺️رئیسی: به سفره خود نگاه می‌کنند می‌فهمند چه خبر است/ بدون شرح، معلوم است چه دولتی تحویل گرفتیم

🔹همه صاحب‌نظران اقتصادی امروز واقفند. مردم هم واقفند، اگر ارقام را ندانند به سفره خود نگاه می‌کنند می‌فهمند چه خبر است. به پول ملی نگاه می‌کنند می‌فهمند چقدر با آن می‌شود خرید کرد.
🔹بنای ما این است که اصلا به این نپردازیم که چه بوده، بپردازیم به اینکه چه باید بکنیم و در عمل امید به جامعه بدهیم و مردم ببینند اتفاقی در حال افتادن است.
@akharinkhabar

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺️رئیسی: به سفره خود نگاه می‌کنند می‌فهمند چه خبر است/ بدون شرح، معلوم است چه دولتی تحویل گرفتیم🔹همه صاحب‌نظران اقتصادی امروز واقفند. مردم هم واقفند، اگر ارقام را ندانند به سفره خود نگاه می‌کنند می‌فه

جدیدترین مقاله