25 C
Tehran

💢 رئیسی: بدون شرح، معلوم است چه دولتی…

خواندنی

💢 رئیسی: بدون شرح، معلوم است چه دولتی تحویل گرفتیم

🔹همه صاحب‌نظران اقتصادی امروز واقفند. مردم هم واقفند، اگر ارقام را ندانند به سفره خود نگاه می‌کنند می‌فهمند چه خبر است. به پول ملی نگاه می‌کنند می‌فهمند چقدر با آن می‌شود خرید کرد.

🔹بنای ما این است که اصلا به این نپردازیم که چه بوده، بپردازیم به اینکه چه باید بکنیم و در عمل امید به جامعه بدهیم و مردم ببینند اتفاقی در حال افتادن است.
@irZagrosNews

More articles

- Advertisement -spot_img 💢 رئیسی: بدون شرح، معلوم است چه دولتی تحویل گرفتیم🔹همه صاحب‌نظران اقتصادی امروز واقفند. مردم هم واقفند، اگر ارقام را ندانند به سفره خود نگاه می‌کنند می‌فهمند چه خبر است. به پول ملی نگاه می‌کنند می‌فهم

جدیدترین مقاله