15.6 C
Tehran

بارها با دیدن چنین صحنه هایی از باز…

خواندنی

بارها با دیدن چنین صحنه هایی از باز کردن راه برای ماشینهای امدادی توسط اروپایی ها و امریکایی ها حسرت خوردیم و خودتحقیری کردیم.
اما عامل این حرکت فقط فرهنگ نیست، اگر راننده ای راه رو باز نکنه ممکنه تا 320 یورو جریمه بشه، امتیاز منفی بگیره و ماهها از رانندگی محروم و حتی بازداشت بشه

Join → @Aparat_Tv 📺

More articles

- Advertisement -spot_img بارها با دیدن چنین صحنه هایی از باز کردن راه برای ماشینهای امدادی توسط اروپایی ها و امریکایی ها حسرت خوردیم و خودتحقیری کردیم.اما عامل این حرکت فقط فرهنگ نیست، اگر راننده ای راه رو باز نکنه ممکنه تا 3

جدیدترین مقاله