21.5 C
Tehran

🔺رقص طالبان! علی خارا، عکاس ایرانی با انتشار…

خواندنی

🔺رقص طالبان!
علی خارا، عکاس ایرانی با انتشار این ویدیو در اینستاگرامش نوشت:
🔹اینجا منطقه ای خوش آب و هوا در کابل است. تفریحگاه مردم که اینروزها به دلیل حضور نیروهای طالبان کمتر کسی جرات می کند سری به آنجا برند.
🔹جنگجویان طالبان از فرصت استفاده کرده و در حال رقص هستند./

+این ها همون های هستن که واسه مردم نسخه میپیچین ولی خودشون….

#خبر_ویژه
@khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺رقص طالبان! علی خارا، عکاس ایرانی با انتشار این ویدیو در اینستاگرامش نوشت:🔹اینجا منطقه ای خوش آب و هوا در کابل است. تفریحگاه مردم که اینروزها به دلیل حضور نیروهای طالبان کمتر کسی جرات می کند سری به آ

جدیدترین مقاله