15.6 C
Tehran

📣 اروپا در انتظار پاسخ ایران و آمریکا…

خواندنی

📣 اروپا در انتظار پاسخ ایران و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات برجام است.

1️⃣ انریکه مورا، معاون مسوول سیاست‌ خارجی اروپا و مسوول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین، که برای رایزنی درباره مذاکرات احیای برجام به تهران سفر کرده با علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه قرار گذاشته‌اند که مذاکرات‌شان در روزهای آینده در بروکسل بلژیک ادامه داشته‌ باشد.

2️⃣ پیتر استانو، سخن‌گوی مسوول سیاست‌خارجی اروپا، هم خبر داده که مورا در تهران بر ضروری بودن از سر گرفتن فوری مذاکره‌ها برای احیای برجام تاکید کرده .

🔺استانو خبر داده جوزپ بورل، مسوول سیاست‌خارجی اروپا، نیز در واشنگتن است و با وزیرخارجه آمریکا دیدار کرده و افزوده:« باید نتیجه مذاکره‌‌ها را ببینیم تا از دو طرف مذاکرات #برجام برای یک نشست دعوت کند.»
🔥 @khabari_rasmi

📣 اروپا در انتظار پاسخ ایران و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات برجام است.1️⃣ انریکه مورا، معاون مسوول سیاست‌ خارجی اروپا و مسوول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین، که برای رایزنی درباره مذاکرات احیای برجام به 📣 اروپا در انتظار پاسخ ایران و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات برجام است.1️⃣ انریکه مورا، معاون مسوول سیاست‌ خارجی اروپا و مسوول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین، که برای رایزنی درباره مذاکرات احیای برجام به

More articles

- Advertisement -spot_img 📣 اروپا در انتظار پاسخ ایران و آمریکا برای از سرگیری مذاکرات برجام است.1️⃣ انریکه مورا، معاون مسوول سیاست‌ خارجی اروپا و مسوول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین، که برای رایزنی درباره مذاکرات احیای برجام به

جدیدترین مقاله