18.7 C
Tehran

🔺️بازداشت ۹ نفر در حوادث خشونت بار بیروت🔹️ارتش…

خواندنی

🔺️بازداشت ۹ نفر در حوادث خشونت بار بیروت

🔹️ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از کشته شدن شماری از افراد در خشونت های روز پنج شنبه در بیروت خبر داد. ارتش لبنان همچنین افزود که ۹ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.
@akharinkhabar

🔺️بازداشت ۹ نفر در حوادث خشونت بار بیروت🔹️ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از کشته شدن شماری از افراد در خشونت های روز پنج شنبه در بیروت خبر داد. ارتش لبنان همچنین افزود که ۹ نفر را در این ارتباط بازداشت 🔺️بازداشت ۹ نفر در حوادث خشونت بار بیروت🔹️ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از کشته شدن شماری از افراد در خشونت های روز پنج شنبه در بیروت خبر داد. ارتش لبنان همچنین افزود که ۹ نفر را در این ارتباط بازداشت

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺️بازداشت ۹ نفر در حوادث خشونت بار بیروت🔹️ارتش لبنان با صدور بیانیه ای از کشته شدن شماری از افراد در خشونت های روز پنج شنبه در بیروت خبر داد. ارتش لبنان همچنین افزود که ۹ نفر را در این ارتباط بازداشت

جدیدترین مقاله