15.6 C
Tehran

💢 رايزنی ایران و روسیه درخصوص برجام🔹در پی…

خواندنی

💢 رايزنی ایران و روسیه درخصوص برجام

🔹در پی ازسرگیری گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا، وزرای خارجه ایران و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی به رایزنی پرداختند.

🔹امیرعبداللهیان: هدف گفتگوهای جاری با اتحادیه اروپا یافتن راه‌حل‌های عملی برای رفع بن‌بست در مذاکرات وین است.
@irZagrosNews

💢 رايزنی ایران و روسیه درخصوص برجام🔹در پی ازسرگیری گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا، وزرای خارجه ایران و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی به رایزنی پرداختند.🔹امیرعبداللهیان: هدف گفتگوهای جاری با اتحادیه اروپا 💢 رايزنی ایران و روسیه درخصوص برجام🔹در پی ازسرگیری گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا، وزرای خارجه ایران و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی به رایزنی پرداختند.🔹امیرعبداللهیان: هدف گفتگوهای جاری با اتحادیه اروپا

More articles

- Advertisement -spot_img 💢 رايزنی ایران و روسیه درخصوص برجام🔹در پی ازسرگیری گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا، وزرای خارجه ایران و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی به رایزنی پرداختند.🔹امیرعبداللهیان: هدف گفتگوهای جاری با اتحادیه اروپا

جدیدترین مقاله