18.7 C
Tehran

🔺عاقبت واکسن نزده ها به روایت تصویر 🔹روایت…

خواندنی

🔺عاقبت واکسن نزده ها به روایت تصویر

🔹روایت حسرت هایی که هیچ گاه از دل بیرون نمیروند و نبودنهایی که با هیچ بودنی جایشان پر نمیشود

#خبر_ویژه
@khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺عاقبت واکسن نزده ها به روایت تصویر 🔹روایت حسرت هایی که هیچ گاه از دل بیرون نمیروند و نبودنهایی که با هیچ بودنی جایشان پر نمیشود#خبر_ویژه@khabare_vije

جدیدترین مقاله