18.7 C
Tehran

🔺️رئیس جمهور شیراز را ترک کرد🔹️رئیس جمهور که…

خواندنی

🔺️رئیس جمهور شیراز را ترک کرد

🔹️رئیس جمهور که سفر یک روزه‌ای به استان فارس داشت، امشب شیراز را به مقصد تهران ترک کرد.
🔹️رهاورد سفر یک روزه رئیس جمهور تصویب ۱۰۰ طرح اولویت دار و اختصاص شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اتمام عملیات اجرایی این طرح‌ها بود.
@akharinkhabar

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺️رئیس جمهور شیراز را ترک کرد🔹️رئیس جمهور که سفر یک روزه‌ای به استان فارس داشت، امشب شیراز را به مقصد تهران ترک کرد.🔹️رهاورد سفر یک روزه رئیس جمهور تصویب ۱۰۰ طرح اولویت دار و اختصاص شش هزار و ۴۰۰ میلی

جدیدترین مقاله