18.7 C
Tehran

🔺فروش طلا برای زنده ماندن در هند کرونازده🔹هندی‌های…

خواندنی

🔺فروش طلا برای زنده ماندن در هند کرونازده

🔹هندی‌های مستاصل برای زنده ماندن ناشی از بحران کووید، طلاهای خانوادگی را به حراج گذاشته‌اند.

🔸طبق مطالعه دانشگاه «عظیم پرمجی»، به خاطر بیکاری ناشی از کرونا در یک سال گذشته، بیش از 230 میلیون هندی به ورطه فقر کشیده شده و بسیاری از آنها برای پرداخت قبض‌ها و دیون خود دچار مشکل شده‌اند.

#خبر_ویژه
@khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺فروش طلا برای زنده ماندن در هند کرونازده🔹هندی‌های مستاصل برای زنده ماندن ناشی از بحران کووید، طلاهای خانوادگی را به حراج گذاشته‌اند.🔸طبق مطالعه دانشگاه «عظیم پرمجی»، به خاطر بیکاری ناشی از کرونا در ی

جدیدترین مقاله