15.6 C
Tehran

📚از کوته نظران چنان بگریزید که گویی از…

خواندنی

📚از کوته نظران چنان بگریزید که گویی از طاعون گریخته‌ اید!
چرا که با دیدگاه‌ های محدود خود همواره انگیزه های شما را سرکوب خواهند کرد…

#دنیس_ویتلی

#خبر_ویژه
@khabare_vije

📚از کوته نظران چنان بگریزید که گویی از طاعون گریخته‌ اید!چرا که با دیدگاه‌ های محدود خود همواره انگیزه های شما را سرکوب خواهند کرد...✍ #دنیس_ویتلی#خبر_ویژه@khabare_vije 📚از کوته نظران چنان بگریزید که گویی از طاعون گریخته‌ اید!چرا که با دیدگاه‌ های محدود خود همواره انگیزه های شما را سرکوب خواهند کرد...✍ #دنیس_ویتلی#خبر_ویژه@khabare_vije

More articles

- Advertisement -spot_img 📚از کوته نظران چنان بگریزید که گویی از طاعون گریخته‌ اید!چرا که با دیدگاه‌ های محدود خود همواره انگیزه های شما را سرکوب خواهند کرد...✍ #دنیس_ویتلی#خبر_ویژه@khabare_vije

جدیدترین مقاله