15.6 C
Tehran

🔺تفریح با اموال دولتی !/ استفاده فرزند یکی…

خواندنی

🔺تفریح با اموال دولتی !/ استفاده فرزند یکی از اعضای شورای از ماشین شهردار اسبق کرج

🔹شنیده شده فرزند یکی از اعضای شورای شهر کرج از خودروی شهردار اسبق(هیوندایix55) استفاده میکند و هم اکنون در رامسر با اموال شهرداری کرج در حال تفریح میباشد.

🔹چرا باید اموال شهرداری توسط افرادی که ارتباطی به این مجموعه ندارند استفاده شود و با ماشین شهرداری فرزند یکی از اعضای شورای شهر به تفریح بپردازد؟

🔹انتظار میرود دستگاه قضا با این عضو شورا که فرزندش از اموال دولتی به ویژه خودروها استفاده شخصی می کنند به جد برخورد کند.

🔴اخبار ویژه #البرز 👇
@alborz_vije

More articles

- Advertisement -spot_img 🔺تفریح با اموال دولتی !/ استفاده فرزند یکی از اعضای شورای از ماشین شهردار اسبق کرج🔹شنیده شده فرزند یکی از اعضای شورای شهر کرج از خودروی شهردار اسبق(هیوندایix55) استفاده میکند و هم اکنون در رامسر با ام

جدیدترین مقاله