18.7 C
Tehran

♦️رسانه‌های ارمنی از وقوع یک درگیری در منطقه…

خواندنی

♦️رسانه‌های ارمنی از وقوع یک درگیری در منطقه ی روستای خاراو در قره باغ کوهستانی میان ارتش باکو و ارتش دفاعی قره باغ کوهستانی رخ دادند 🔹این درگیری در مجموع در دو طرف حدود 5 کشته و 9 زخمی برجای گذاشت. 🔹به گفته برخی منابع 2 تن از کشته از نیرو های ارتش باکو…

♦️رسانه‌های ارمنی از وقوع یک درگیری در منطقه ی روستای خاراو در قره باغ کوهستانی میان ارتش باکو و ارتش دفاعی قره باغ کوهستانی رخ دادند 🔹این درگیری در مجموع در دو طرف حدود 5 کشته و 9 زخمی برجای گذاشت. 🔹 ♦️رسانه‌های ارمنی از وقوع یک درگیری در منطقه ی روستای خاراو در قره باغ کوهستانی میان ارتش باکو و ارتش دفاعی قره باغ کوهستانی رخ دادند 🔹این درگیری در مجموع در دو طرف حدود 5 کشته و 9 زخمی برجای گذاشت. 🔹

More articles

- Advertisement -spot_img ♦️رسانه‌های ارمنی از وقوع یک درگیری در منطقه ی روستای خاراو در قره باغ کوهستانی میان ارتش باکو و ارتش دفاعی قره باغ کوهستانی رخ دادند 🔹این درگیری در مجموع در دو طرف حدود 5 کشته و 9 زخمی برجای گذاشت. 🔹

جدیدترین مقاله