15.6 C
Tehran

پاسخ به کامنت های ٢ زاری :میشه بگی…

خواندنی

پاسخ به کامنت های ٢ زاری :
میشه بگی کدوم پول؟ با همین حرفها یوتیوب ما بسته شده، اینستاگرام اجازه لایو نمی‌دهد و حتی بسیاری هم اینگونه حرفها را نمی پسندند، در ضمن من درآمدی از راه این شبکه های مجازی ندارم که اکنون ناراحت بسته
شدن دکانم شود، پس دفعه بعد که خواستی دروغ بگویی سعی کن تمیزتر و قابل باورتر باشد
@Mellig

پاسخ به کامنت های ٢ زاری :میشه بگی کدوم پول؟ با همین حرفها یوتیوب ما بسته شده، اینستاگرام اجازه لایو نمی‌دهد و حتی بسیاری هم اینگونه حرفها را نمی پسندند، در ضمن من درآمدی از راه این شبکه های مجازی ندا پاسخ به کامنت های ٢ زاری :میشه بگی کدوم پول؟ با همین حرفها یوتیوب ما بسته شده، اینستاگرام اجازه لایو نمی‌دهد و حتی بسیاری هم اینگونه حرفها را نمی پسندند، در ضمن من درآمدی از راه این شبکه های مجازی ندا

More articles

- Advertisement -spot_img پاسخ به کامنت های ٢ زاری :میشه بگی کدوم پول؟ با همین حرفها یوتیوب ما بسته شده، اینستاگرام اجازه لایو نمی‌دهد و حتی بسیاری هم اینگونه حرفها را نمی پسندند، در ضمن من درآمدی از راه این شبکه های مجازی ندا

جدیدترین مقاله