15.6 C
Tehran

رییسی سوتی جدیدش را خوب جمع کردبخش جالبی…

خواندنی

رییسی سوتی جدیدش را خوب جمع کرد

بخش جالبی از سخنرانی رئیسی وقتی ریاست‌جمهوری را با قوه قضائیه جابجا گفت: این ماجرا هم شبیه وزارت نفت شد که آقای رستم قاسمی هر چه‌ می‌گفت به وزارت نفت می‌رسید!

@Sorenae

More articles

- Advertisement -spot_img رییسی سوتی جدیدش را خوب جمع کردبخش جالبی از سخنرانی رئیسی وقتی ریاست‌جمهوری را با قوه قضائیه جابجا گفت: این ماجرا هم شبیه وزارت نفت شد که آقای رستم قاسمی هر چه‌ می‌گفت به وزارت نفت می‌رسید!@Sorenae

جدیدترین مقاله